Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Bài: Chỉ từ - Trần Thị Kiều Oanh

Kiến thức

Nắm được khái niệm, ý nghĩa khái quát của chỉ từ

Đặc điểm ngữ pháp, công dụng của chỉ từ

Khả năng kết hợp và chức vụ ngữ pháp của chỉ từ

Năng lực

Nhận diện được chỉ từ - Sử dụng chỉ từ trong giao tiếp

Năng lực chung: giao tiếp, tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác

Năng lực chuyên biệt: năng lực ngôn ngữ

Phẩm chất

Yêu nước: yêu Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Chăm chỉ: có ý thức sử dụng chỉ từ trong giao tiếp hằng ngày

 

pptx 26 trang cucpham 01/08/2022 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Bài: Chỉ từ - Trần Thị Kiều Oanh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Bài: Chỉ từ - Trần Thị Kiều Oanh

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Bài: Chỉ từ - Trần Thị Kiều Oanh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY 
TRƯỜNG PTDT BT THCS LÝ TỰ TRỌNG 
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E – LEARNING 
CHỦ ĐỀ: TỪ LOẠI 
NGỮ VĂN 6 
CHỈ TỪ 
Giáo viên: Trần Thị Kiều Oanh 
Email: tranthikieuoanh91@gmail.com 
Đơn vị: trường PTDT BT THCS Lý Tự Trọng 
HELLO 
Welcome 
CHỈ TỪ 
NGỮ VĂN 6 
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ KIỀU OANH 
NỘI DUNG 
Mục tiêu 
Khởi động 
Hình thành kiến thức 
Luyện tập, vận dụng 
Tìm tòi, mở rộng 
Lời kết 
CHỈ TỪ 
MỤC TIÊU 
2 
3 
1 
Nắm được khái niệm, ý nghĩa khái quát của chỉ từ 
Đặc điểm ngữ pháp, công dụng của chỉ từ 
Khả năng kết hợp và chức vụ ngữ pháp của chỉ từ 
Kiến thức 
MỤC TIÊU 
2 
3 
1 
Nhận diện được chỉ từ - Sử dụng chỉ từ trong giao tiếp 
Năng lực chung: giao tiếp, tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác 
Năng lực chuyên biệt: năng lực ngôn ngữ 
Năng lực 
MỤC TIÊU 
1 
2 
Yêu nước: yêu Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
Chăm chỉ: có ý thức sử dụng chỉ từ trong giao tiếp hằng ngày 
Phẩm chất 
 Bài tập 
Click the Quiz button to edit this object 
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
 Ngày xưa có ông vua  nọ  sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan  ấy  đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. 
	 Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng  kia , chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà  nọ  đang làm ruộng [] 
 	 	 Em bé thông minh 
Đọc đoạn văn sau 
I. Chỉ từ là gì? 
Ví dụ 1 
Viên quan  ấy   
làng  kia 
Cha con nhà  nọ   
ông vua  nọ   
 - So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm: 
 Các từ Các cụm từ 
 Ông vua Ông vua nọ 
 Viên quan Viên quan ấy 
 Làng Làng kia 
 Nhà Nhà nọ 
Nhận xét 
- Các từ nọ, ấy, kia : bổ nghĩa cho danh từ chỉ sự vật. 
- Nghĩa của các cụm từ cụ thể hơn, xác định vị trí của sự vật rõ ràng trong không gian. 
 - So sánh nghĩa của các từ ấy, nọ trong (ví dụ 1) với các từ ấy, nọ trong (ví dụ 2) có điểm nào giống và điểm nào khác? 	 
 Ví dụ 1 
Ví dụ 2 
Viên quan ấy 
Ông vua nọ 
Nhà nọ 
Hồi ấy , ở Thanh Hoá có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ , Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. 
 Ví dụ 1 
Ví dụ 2 
Viên quan ấy 
 Hồi ấy 
Ông vua nọ; Nhà nọ 
 Đêm nọ 
- Giống: Dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật. 
Xác định vị trí của sự vật trong không gian. 
Xác định vị trí của sự vật trong thời gian. 
Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. 
Một số chỉ từ thường gặp: này, ấy, kia, đó, nọ, đây, đấy,... 
Kết luận 
BÀI TẬP 
 Bài tập 
Click the Quiz button to edit this object 
1. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. 
4. Hồi ấy, ở Thanh Hoá có một người đánh cá tên là Lê Thận. 
2. Mẹ thương con. Đó là một điều chắc chắn 
3. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ta. 
Hoạt động của chỉ từ trong câu 
Câu 
Chỉ từ 
Chức vụ ngữ pháp 
Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. 
 ấy 
Phụ ngữ cụm danh từ 
Mẹ thương con. Đó là một điều chắc chắn 
 đó 
Chủ ngữ 
Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ta. 
đó 
Trạng ngữ 
Hồi ấy, ở Thanh Hoá có một người đánh cá tên là Lê Thận. 
 ấy 
Trạng ngữ 
Hoạt động của chỉ từ trong câu 
Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ 
Chỉ từ có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu 
Hoạt động của chỉ từ trong câu 
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG 
BÀI TẬP 
 Simulation 
Click the Simulation button to edit this object 
LUYỆN TẬP 
 Bài tập 
Click the Quiz button to edit this object 
TÌM TÒI, MỞ RỘNG 
Đấy vàng, đây cũng đồng đen 
Đấy hoa thiên lí, đây sen Tây Hồ 
TÌM TÒI 
Thành ngữ: 
Đứng núi này trông núi nọ 
Lấy r âu ông nọ cắm cằm bà kia 
Ca dao: 
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát 
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông 
 Lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo:  - Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?  Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.  Một hôm lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói:  - Thưa ông, con tằm nó nhả tơ, người ta đem tơ đi bán cho người Tầu, người Tầu đem dệt thành the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy...  Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi . 
NÓI CÓ ĐẦU, CÓ ĐUÔI 
Học thuộc khái niệm chỉ từ, hoạt động của chỉ từ trong câu 
Hoàn thành BT vào vở 
Tìm thêm các tác phẩm sử dụng chỉ từ 
Soạn bài Danh từ 
DẶN DÒ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_bai_chi_tu_tran_thi_kieu_oanh.pptx