Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 61: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hồng Đôi

Văn học - nghệ thuật

Văn học

Văn học dân gian phát triển rực rỡ: tục ngữ, ca dao, truyện thơ, truyện tiếu lâm.

Văn học viết: Văn học chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao:

Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Trinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc.

Thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu

Văn học dân gian phát triển rực rỡ: tục ngữ, ca dao, truyện thơ, truyện tiếu lâm.

Văn học viết: Văn học chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao:

Nội dung: Phản ánh cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân ta.

Nghệ thuật

Văn nghệ dân gian:

+ Sân khấu : tuồng, chèo.

+ Các làn điệu dân ca : Quan họ, trống quân, hát lý, hát dặm, hát xoan

Hội hoạ : Xuất hiện hàng loạt tranh dân gian (tranh Đông Hồ )

Kiến trúc – điêu khắc : đình làng Đình Bảng, cung điện, lăng tẩm ở Huế, chùa Tây Phương, tượng La Hán

 

ppt 25 trang cucpham 30/07/2022 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 61: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hồng Đôi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 61: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hồng Đôi

Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 61: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hồng Đôi
CHÀO ĐÓN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
 Giáo viên thực hiện : 
 Nguyễn Thị Hồng Đôi 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ . 
Nguyên nhân : 
+ Địa chủ , hào lí chiếm đoạt ruộng đất . 
+ Quan lại tham nhũng . 
+ Tô thuế , phu dịch nặng nề . 
+ Nạn dịch bệnh , nạn đói hoành hành khắp nơi . 
Đời sống nhân dân ta dưới triều Nguyễn như thế nào ? 
Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng đó ? 
BÀI 28 - TIẾT 62: 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦAVĂN HOÁ DÂN TỘCCUỐI THẾ KỶ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Đôi 
I. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
BÀI 28 - TIẾT 62: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 
Văn học 
Văn học dân gian phát triển rực rơ ̃: tục ngư ̃, ca dao , truyện thơ , truyện tiếu lâm . 
Văn học viết : Văn học chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao : 
Truyện Kiều của Nguyễn Du . 
Trinh phu ̣ ngâm khúc , Cung oán ngâm khúc . 
Thơ Hô ̀ Xuân Hương , Ba ̀ Huyện Thanh Quan , Cao Ba ́ Quát , Nguyễn Văn Siêu  
I. Văn học - nghê ̣ thuật 
Văn học Việt Nam cuối thê ́ ki ̉ XVIII gồm mấy bô ̣ phận ? 
Văn học dân gian phát triển như thê ́ nào ? 
Văn học chư ̃ Nôm phát triển thê ́ nào ? 
Em hãy kê ̉ tên các tác gia ̉, tác phẩm tiêu biểu . 
BÀI 28 - TIẾT 62: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 
Văn học 
Văn học dân gian phát triển rực rơ ̃: tục ngư ̃, ca dao , truyện thơ , truyện tiếu lâm . 
Văn học viết : Văn học chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao : 
Nội dung: Phản ánh cuộc sống xa ̃ hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư , tình cảm va ̀ nguyện vọng của nhân dân ta . 
I. Văn học - nghê ̣ thuật 
Văn học cuối thê ́ ki ̉ XVIII – Nửa đầu thê ́ ki ̉ XIX phản ánh những nội dung gi ̀? 
BÀI 28 - TIẾT 62: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 
2. Nghệ thuật 
Văn nghê ̣ dân gian : 
+ Sân khấu : tuồng , chèo . 
+ Các làn điệu dân ca : Quan họ, trống quân , hát ly ́, hát dặm , hát xoan  
Hội hoạ : Xuất hiện hàng loạt tranh dân gian ( tranh Đông Hô ̀) 
Kiến trúc – điêu khắc : đình làng Đình Bảng , cung điện , lăng tẩm ở Huê ́, chùa Tây Phương , tượng La Hán  
I. Văn học - nghê ̣ thuật 
Hãy kể tên những diệu hát dân gian của dân tộc ta mà em biết ? 
Nước ta cuối thê ́ ki ̉ XVIII – đầu thê ́ ki ̉ XIX có những loại hình nghê ̣ thuật nào phô ̉ biến ? Tình hình phát triển của các loại hình đó ? 
Nhóm 
Kể tên những công trình kiền trúc – điêu khắc tiêu biểu mà em biết ? 
Tuồng 
Chèo 
Cải lương 
Đờn ca tài tử 
Tuồng 
Hát chèo 
Quan họ 
Hát xoan 
Hát sli 
Hát trống quân 
Đình Đình Bảng – Bắc Ninh 
Chùa Tây Ph ươ ng – Hà Nội 
Ngọ Môn 
L ă ng Khải Định – Huế 
1 
2 
4 
5 
6 
3 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 
7 
8 
N 
A 
U 
Q 
H 
N 
A 
H 
T 
N 
Ê 
Y 
U 
H 
A 
B 
O 
A 
D 
A 
C 
M 
Ô 
N 
Ư 
H 
C 
Ê 
U 
H 
Ô 
Đ 
Ô 
C 
G 
N 
Ơ 
Ư 
H 
P 
Y 
 
T 
A 
U 
H 
C 
G 
N 
Ô 
U 
T 
Ô 
H 
G 
N 
Ô 
Đ 
G 
N 
Ơ 
Ư 
H 
N 
 
U 
X 
Ô 
H 
U 
D 
N 
Ê 
Y 
U 
G 
N 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
VĂN HÓA 
V ă n học 
Nghệ thuật 
V ă n học dân gian 
 Ca dao - Tục ngữ - Truyện th ơ - Truyện tiếu lâm  
V ă n học viết 
 Th ơ nôm - Truyện nôm - Tiêu biểu : “ Truyện Kiều ” ( Nguyễn Du)  
Sân khấu 
 Tuồng - Chèo - Dân ca 
Hội họa 
Tranh Đông Hồ 
- Kiến trúc : chùa , cung đ iện - Điêu khắc : tạc t ư ợng , đ úc đ ồng 
Thể hiện nét v ă n hoá mang đ ậm bản sắc của dân tộc Việt Nam 
ý nghĩa : 
Cảm ơn các thầy,cô 
 cùng toàn thể các em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_7_theo_cv5512_tiet_61_su_phat_trien_cu.ppt