Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 56: Quang Trung xây dựng đất nước (Tiếp theo) - Bùi Văn Ngọc

Chính sách quốc phòng , ngoại giao:

Âm mưu kẻ thù :

+ Phía Bắc : Giặc Lê duy chỉ.

+ Phía Nam : Nguyễn Ánh cần viện pháp.

Đất nước tuy thống nhất, Quang Trung vẫn gặp khó khăn gì ?

- Trước âm mưu của kẻ

thù Quang Trung có những chính sách gì ?

+ về quân sự.

+ về ngoại giao.

Chủ trương của Quang Trung:

+ Về quân sự : củng cố quân đội .

+ Về ngoại giao : khéo léo.

+ Tiêu diệt nội phản

- Để củng cố nền độc lập trong nước Quang Trung đã làm gì?

Ngày 16-9-1792 Quang Trung qua đời.

Kế hoạch đành Gia Định của Quang Trung có thực hiện được không ? Vì sao?

ppt 11 trang cucpham 30/07/2022 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 56: Quang Trung xây dựng đất nước (Tiếp theo) - Bùi Văn Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 56: Quang Trung xây dựng đất nước (Tiếp theo) - Bùi Văn Ngọc

Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 56: Quang Trung xây dựng đất nước (Tiếp theo) - Bùi Văn Ngọc
TRƯỜNG THCS HÒA AN 
CHÀO MỪNG HỘI THI 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
KÍNH CHÀO QUÍ 
THẦY CÔ GIÁO 
TÊN GIÁO VIÊN : BÙI VĂN NGỌC 
 TỔ : SỬ - ĐỊA- GDCD 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ HÒA 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA AN 
Kiểm tra bài cũ : 
Chiếu khuyến nông được ban hành , giải quyết vấn đề gì ? Kết quả sau 3 năm thi hành kinh tế nông nghiệp phát triển ra sao ? 
2. Việc đưa chữ nôm thành chữ viết chính thức của vua Quang trung có nghĩa gì ? 
Tiết 56: 
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG 
 ĐẤT NƯỚC ( Tiếp theo ) 
2. Chính sách quốc phòng , ngoại giao : 
Âm mưu kẻ thù : 
+ Phía Bắc : Giặc Lê duy chỉ . 
+ Phía Nam : Nguyễn Ánh cần viện pháp . 
- Đất nước tuy thống nhất , Quang Trung vẫn gặp khó khăn gì ? 
- Trước âm mưu của kẻ thù Quang Trung có những chính sách gì ? 
+ về quân sự . 
+ về ngoại giao . 
Tiết 56: 
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG 
 ĐẤT NƯỚC ( Tiếp theo ) 
2. Chính sách quốc phòng , ngoại giao : 
a. Âm mưu kẻ thù : 
b. Chủ trương của Quang Trung : 
+ Về quân sự : củng cố quân đội . 
+ Về ngoại giao : khéo léo . 
+ Tiêu diệt nội phản 
- Để củng cố nền độc lập trong nước Quang Trung đã làm gì ? 
Tiết 56: 
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG 
 ĐẤT NƯỚC ( Tiếp theo ) 
2. Chính sách quốc phòng , ngoại giao : 
a. Âm mưu kẻ thù : 
b. Chủ trương của Quang Trung : 
- Ngày 16-9-1792 Quang Trung qua đời . 
- Kế hoạch đành Gia Định của Quang Trung có thực hiện được không ? Vì sao ? 
Tiết 56: 
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG 
 ĐẤT NƯỚC ( Tiếp theo ) 
* Củng cố : 
1. Mặc dù chính ngôi được 5 năm ( 1788- 1792) , nhưng công lao của người anh hùng Nguyễn Huệ đối với đất nước như thế nào ? 
2. Hãy nêu cảm nghĩ của em về Quang Trung ? 
Tiết 56: 
Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG 
 ĐẤT NƯỚC ( Tiếp theo ) 
* Hướng dẫn tự học : 
1. Bài vừa học : 
- Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào ? 
- Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của Quang Trung ? 
2. Bài sắp học : Tiết 57: Lịch sử địa phương . 
Sưu tầm , ghi chép lại các di tích lịch sử có ở địa phương , viết lại trên giấy những hiếu biết của em về di tích đó . 
b. Sưu tầm ( ghi lại trên giấy ) những câu chuyện lịch sử mà em biết ở địa phương em . 
Tư liệu tham khảo : 
 Một chiều đầu thu , vua Quang Trung đang ngồi bỗng dưng thấy hoa mắt,mê man bất tỉnh , người xưa gọi đó là chứng“huyền vận “. Ngày nay y học gọi là tai biến mạch máu não.Khi tỉnh dậy được , nhà vua triệu trấn thủ Nghệ An : Trần Quang Diệu về triều bàn việc thiên đô ra Nghê An, nhưng việc chưa giải quyết xong thì bệnh tình của nhà vua nguy kịch . Trước khi mất nhà vua dặn Trần Quang Diệu và các quần thần : “ Ta mở mang bờ cõi , khai thác đất đai . Nay đau ốm , tất không khỏi được , Thái tử Quang Toản ) là người có tư chất , nhưng tuổi nhỏ . Ngoài thì có quân Gia Định ( Nguyễn Ánh ) là quốc thù , mà Thái Đắc ( Nguyễn Nhạc ) thì tuổi già , cần yên tạm bộ , không toan tính cái lo về sau . Khi ta chết rồi , nội trong một tháng phải chôn cất , việc tang làm lao thảo thôi . Lũ ngươi nên hợp sức giúp thái tử sớm thiên đô ( Vinh ) để khống chế thiên hạ , bằng không quân gia định kéo đến các ngươi không có chỗ chôn đâu !... “ 
( Trích ( “ Các triều đại Việt Nam “) 
Thuyết trình 
 Điều tâm đắc trong bài là tinh thần lạc quan của vua Quang Trung trong việc chuẩn tiêu diệt kẻ thù đem lại sự bình yên cho đất nước , không hề nao nùng trước mọi kẻ thù .: 
Chào tạm biệt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_7_theo_cv5512_tiet_56_quang_trung_xay.ppt