Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Phạm Văn Dũng

Quân Thanh xâm lược nước ta:

Hoàn cảnh:

Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.

1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm b?n d?o tiến vào nước ta.

Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:

Rút quân khỏi Thăng Long.

Lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn

Khi vào nước ta xâm lược, quânThanh có hành động gì?

Quân Thanh: Kiêu ngạo,hung hăng, giết người, cướp của.

Lê Chiêu Thống thì luồn cúi, đê hèn.

Ngày 22/ 12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế,

 niên hiệu là Quang Trung.

 

ppt 24 trang cucpham 30/07/2022 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Phạm Văn Dũng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Phạm Văn Dũng

Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Phạm Văn Dũng
Chào mừng cỏc thầy cụ cựng cỏc em học sinh 
Trường THCS Minh Đức 
GV: Phạm Văn Dũng 
-1771 : Khởi nghĩa bựng nổ. 
- 9-1873: Hạ thành Quy Nhơn. 
- 1777: Lật dổ ch ớn h quyền họ Nguyễn. 
- 1785: Đỏnh tan quõn xõm lược Xiờm 
Trả lời: 
- 1786-1788: Tiến quõn ra Bắc lật đổ chớnh quyền Trịnh Lờ 
? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Nờu vắn tắt tiến trỡnh khởi Tõy Sơn từ 1771-1788 
Nờu vắn tắt tiến trỡnh khởi Tõy Sơn từ 1771-1788 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
a/ Hoàn cảnh : 
? 
Sau khi Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà, vua Lờ Chiờu Thống cú hành động như thế nào ? 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
- Lờ Chiờu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. 
1/ Hoàn cảnh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
Nhà Thanh cú bỏ qua cơ hội đú khụng? 
Quang Trung đại phỏ quõn Thanh 
Em hóy cho biết kế hoạch xõm lược của quõn Thanh? 
Em cú nhận xột gỡ về sự chuẩn bị của quõn Thanh cho cuộc xõm lược nước ta ? 
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nh à Thanh. 
- 1788 , Tôn Sĩ Nghị đ em 29 vạn quân chia làm bốn đạo tiến vào nước ta . 
 b/ Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn : 
a/ Hoàn cảnh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
Trước thế giặc mạnh, quõn Tõy Sơn đó làm gỡ? 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
Quang Trung đại phá quân Thanh . 
1. Quân Thanh xâm lược nước ta : 
a/ Hoàn cảnh : 
Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
 b . Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn : 
- Rỳt quõn khỏi Thăng Long. 
- Lập phũng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn 
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nh à Thanh. 
- 1788 , Tôn Sĩ Nghị đ em 29 vạn 
quân tiến vào nước ta . 
 2 . Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn : 
- Rút quân khỏi Thăng Long. 
Lập phòng tuyến Tam Điệp- 
Biện Sơn . 
1/ Hoàn cảnh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 54: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
Quang Trung đại phá quân Thanh . 
Vỡ sao quõn ta rỳt khỏi Thăng Long? 
Em hóy cho biết vỡ sao quõn ta lập phũng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn? 
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nh à Thanh. 
- 1788 , Tôn Sĩ Nghị đ em 29 vạn 
quân tiến vào nước ta . 
- Rút quân khỏi Thăng Long . 
Lập phòng tuyến Tam Điệp- 
Biện Sơn . 
a/ Hoàn cảnh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
? 
Khi vào nước ta xõm lược, quõnThanh cú hành động gỡ? 
- Quõn Thanh: Ki ờu ngạo,hung hăng, giết người, cướp của... 
b/ Sự chuẩn bị của nghĩa quõn Tõy Sơn: 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
Bố lũ Lờ Chiờu Thống cú thỏi độ gỡ? 
- Lờ Chiờu Thống thỡ luồn cỳi, đờ hốn. 
1.Quân Thanh xâm lược nước ta : 
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) : 
Nhận được tin quân Thanh xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì ? 
? 
Tại sao lỳc lật đổ chớnh quyền họTrịnh, Nguyễn Huệ khụng lờn ngụi mà đến bõy giờ mới lờn ngụi ? 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
Việc ụng lờn ngụi hoàng đế cú ý nghĩa gỡ ? 
 - Ngày 22/ 12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế,  niên hiệu là Quang Trung. 
Quang Trung đại phỏ quõn Thanh 
Nhận xột lời tuyờn thệ của Quang Trung? 
Quang Trung dự định đỏnh quõn Thanh vào dịp nào? 
Vỡ sao Quang Trung quyết định tiờu diệt quõn Thanh vào dịp tết? 
Vua Quang Trung chuẩn bị đại phỏ quõn Thanh như thế nào? 
Quang Trung đại phỏ quõn Thanh 
1.Quân Thanh xâm lược nước ta : 
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) : 
 - Ngày 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung. 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
2. Quang Trung đại phỏ quõn Thanh : 
Ngày 22 / 12 / 1788 Nguyễn Huệ lờn ngụi Hoàng đế, lấy niờn hiệu là Quang Trung, tiến quõn ra Bắc. 
- Đờm 30 Tết, ta tiờu diệt đồn tiền tiờu. 
- Đờm mựng 3 Tết, ta bao võy tiờu diệt đồn Hà Hồi. 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
Quang Trung 
Quõn Tõy Sơn tập kết 
Quõn Tõy Sơn tiến cụng 
Quõn Tõy Sơn chiếm đúng. 
Đại bản doanh giặc 
Đồn địch bị tiờu diệt 
Quõn Thanh rỳt chạy 
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa 
Đụ Đốc Bảo 
Đụ Đốc Long 
Đồn Ngọc Hồi cú vị trớ quan trọng như thế nào? 
Chiến thắng Ngọc Hồi cú ý nghĩa như thế nào? 
Tại sao quõn tõy Sơn tấn cụng đồn Ngọc Hồi, Đống Đa vào cựng một thời điểm là mồng 5 tết ? 
Chỳng ta phải hiệp đồng tỏc chiến nếu đỏnh cựng một lỳc thỡ Tụn Sĩ Nghị sẽ bối rối khụng kịp điều quõn tiếp viện được. 
- 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lờn ngụi Hoàng đế, lấy niờn hiệu là Quang Trung, tiến quõn ra Bắc. 
- Ngày 30 Tết, ta tiờu diệt đồn tiền tiờu. 
- Ngày mựng 3 Tết, ta bao võy và tiờu diệt đồn Hà Hồi. 
- Ngày mựng 5 Tết, ta tiờu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa. Cuộc khỏng chiến kết thỳc thắng lợi. 
2. Quang Trung đại phỏ quõn Thanh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1. Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
2. Quang Trung đại phỏ quõn Thanh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
3. í nghĩa lịch sử và nguyờn nhõn thắng lợi của phong tràoTõy Sơn: 
Sau 17 năm chiến đấu, phong trào Tõy Sơn đó thu được những kết qủa nào? 
a. í nghĩa : 
- Lật đổ cỏc tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia 
 Đỏnh tan quõn xõm lược Xiờm- Thanh bảo vệ tổ quốc 
b. Nguyờn nhõn thắng lợi: 
Vỡ sao quõn Tõy Sơn giành được nhiều thắng lợi như vậy? 
2. Quang Trung đại phỏ quõn Thanh : 
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt) 
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 
1.Quõn Thanh xõm lược nước ta: 
3. Nguyờn nhõn thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong tràoTõy Sơn: 
a. í nghĩa : 
b. Nguyờn nhõn thắng lợi: 
Được nhõn dõn ủng hộ 
 Sự lónh đạo tài tỡnh của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quõn 
Nờu những đúng gúp của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tõy Sơn? 
Tượng đài Quang Trung( Tại gũ Đống Đa- Hà Nội) 
Nhận xột về Quang Trung qua những cống hiến của ụng? 
 1788, Tụn Sĩ Nghị đem 29 vạn quõn Thanh chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. 
- Lập phũng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn. 
1. Quõn Thanh xõm lược nước ta : 
 Bài 25: Phong trào Tõy Sơn ( tiếp theo) 
Tiết 55: IV Tõy Sơn đỏnh tan quõn Thanh. 
2. Quang Trung đại phỏ quõn Thanh ( 1789 ) 
- Ngày 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lờn ngụi Hoàng đế, lấy niờn hiệu là Quang Trung, tiến quõn ra Bắc. 
- Ngày 30 Tết, ta tiờu diệt đồn tiền tiờu. 
- Ngày mựng 3 Tết, ta bao võy và tiờu diệt đồn Hà Hồi. 
- Ngày mựng 5 Tết, ta tiờu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa, cuộc khỏng chiến kết thỳc thắng lợi. 
* ý nghĩa lịch sử: 
3. Nguyờn nhõn thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tõy Sơn: 
* Nguyờn nhõn thắng lợi : 
 Lật đổ cỏc tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia. Đỏnh tan quõn xõm lược Xiờm Thanh bảo vệ tổ quốc. 
Được nhõn dõn ủng hộ. 
Sự lónh đạo tài tỡnh của Quang Trung và Bộ chỉ huy. 
Bài tập: 
Trong cuộc đại phỏ quõn Thanh 1789 của nghĩa quõn Tõy Sơn, cỏc trận đỏnh sau đó diễn ra theo trỡnh tự như thế nào? Hóy chọn đỏp ỏn đỳng nhất. 
A. Trận Đống Đa- Hà Hồi- Ngọc Hồi 
B. Trận Hà Hồi- Ngọc Hồi- Đống Đa 
C. Trận Đống Đa- Ngọc Hồi- Hà Hồi 
D. Trận Ngọc Hồi- Hà Hồi- Đống Đa 
1/ Quang Trung đó làm gỡ để xõy dựng đất nước và phục hồi nền văn hoỏ dõn tộc? 
2/Chớnh sỏch quốc phũng 
DẶN Dề: 
- Học bài cũ. 
- Chuẩn bị cỏc cõu hỏi sau: 
Tiết học đến đây là kết thúc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_7_theo_cv5512_tiet_53_phong_trao_tay_s.ppt