Đề kiểm tra đánh giá Cuối kì 1 Lịch sử Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2020-2021

Câu 1: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

 A. Quân chủ chuyên chế B. Phong kiến

 C. Cộng hòa D. Quân chủ lập hiến.

 Câu 2: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Bãi công B. Biểu tình

C. Tổng bãi công chính trị. D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 3: Chính sách kinh tế mới của Liên Xô được thực hiện trong điều kiện nào?

 A. Hòa bình. B. Chiến tranh.

 C. Kinh tế bị tàn phá. D. Khủng hoảng chính trị Câu 4: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?

A. Vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. B. Vì Liên Xô tham gia chiến tranh tg thứ 2

 C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

 

doc 6 trang cucpham 20/07/2022 8060
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra đánh giá Cuối kì 1 Lịch sử Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra đánh giá Cuối kì 1 Lịch sử Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2020-2021

Đề kiểm tra đánh giá Cuối kì 1 Lịch sử Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2020-2021
PHÒNG GDDT 
TRƯỜNG TH/THCS
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
	MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8	
.
TT
Nội dung kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng
% tổng điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Số CH
TG
(P)
Số CH
TG
(P)
Số CH
TG
Số CH
TG
Số CH
TG
TN
TL
1
Cách mạng tháng 10 Nga
Cách mạng tháng 10 Nga
2
1
2
1
35%
Liên xô xây dựn CNXH
1
1
0,5%
2
Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh
Châu Âu giữa hai cuộc Cttg
1
1
0,5%
Nước Mĩ giữa hai cuộc cttg
1
1
0,5%
3
Châu Á giữa hai cuộc cttg
Nhật bản giữa hai cuộc cttg
1
1
0,5%
TTĐLDT châu Á
1
1
1
1
35%
4
CTTG thứ 2
Chiến tranh thế giới thứ 2
1
1
1
2
15%
Tổng
 8 câu
1 câu
1c
1c
12
2
Tỉ lệ (%)
40%
30 %
20%
10%
Tỉ lệ chung (%)
4đ
3đ
2đ
1
 10đ
PHÒNG GDDT 
TRƯỜNG TH/THCS 
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8 –ĐỀ 1 
NĂM HỌC 2020 – 2021
	(TG làm bài 45 Phút)	Đề 1:
PHẦN I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
 Chọn câu trả lời đúng mỗi câu 0,5 đ
Câu 1: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?
   A. Quân chủ chuyên chế    B. Phong kiến
  C. Cộng hòa D. Quân chủ lập hiến.
 Câu 2: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Bãi công B. Biểu tình
C. Tổng bãi công chính trị. D. Khởi nghĩa vũ trang
Câu 3: Chính sách kinh tế mới của Liên Xô được thực hiện trong điều kiện nào?
   A. Hòa bình.    B. Chiến tranh.
   C. Kinh tế bị tàn phá. D. Khủng hoảng chính trị   Câu 4: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?
A. Vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. B. Vì Liên Xô tham gia chiến tranh tg thứ 2 
 C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.
   D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước
Câu 5: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?
   A. Ổn định và phát triển    B. Tương đối ổn định
C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.
 Câu 6: Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 – 1923 biểu hiện như thế nào?
   A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.
   B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.
   C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.
   D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.
Câu 7: Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?
   A. Sản xuất ô tô B. Dầu lửa C. Thép D. Than
Câu 8: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?
   A. Duy trì chế độ dân chủ.
   B. Giải quyết nạn thất nghiệp
   C. Tạo thêm nhiều việc làm
   D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.
II-TỰ LUẬN 
Câu 1: 3Đ
Rút ra nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á những năm 1919-1939
Câu 2(2đ) vận dụng hiểu biết của em về cách mạng tháng 10 Nga 
Điền khuyết sự kiện vào chỗ trống 
-Sau Cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga vẫn tồn tại.
-.tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thơi
Lê Nin đến điện X mô nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khới nghĩa.
-Đêm 25/10.
Câu 3: Từ hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai em có suy nghĩ gì về cuộc sống hòa bình 
 ********************************
PHÒNG GDDT 
TRƯỜNG TH/THCS 
ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
	MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8
Đáp án đề 1 
I –Trắc nghiệm khách quan (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
 Ghi chú
Đáp án
A
B
C
D
C
A
C
A
II- Tự luận:
 Câu 1- (3Đ)
- Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh, lên cao và lan rộng ở nhiều khu vực trên thế giới. Tiêu biểu là cách mạng ở trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, và In-đô-nê-xia. (0,5)
- Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập và nhiều nước giữ vị trí lãnh đạo. Các Đảng cộng sản cũng lần lượt được thành lập ở các nước.(0,5)
* Các phong trào tiêu biểu (2Đ)
- Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc 4-5-1919
- Cách mạng Mông Cổ thắng lợi, nước dân chủ nhân dân Mông Cổ ra đời.
- Phong trào ở Đông Nam Á lan rộng khắp nơi.
- Ở Ấn Độ: các cuộc bãi công của công nhân và khởi nghĩa nông dân; Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi độc lập, tẩy chay hàng hóa Anh, phát triển kinh tế dân tộc.
- 1921- 1922, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thành lập.
- Cách mạng Việt Nam phát triển mạnh ở cả nước.
Câu 2: 2đ (Mỗi ý điền đúng 0,5đ)
-Sau Cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga vẫn tồn tại Hai chính quyền song song
-Lê nin và Đảng Bôn sê vich tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thơi
 Ngày 24/10 Lê Nin đến điện X mô nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khới nghĩa.
-Đêm 25/10 Cung điện Mùa Đông bị chiếm , các bộ trưởng của chính phủ bị bắt chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ 
Câu 3 : 1 đ
-HS nói lên nhận thức của mình về cuộc sống hòa bình 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_danh_gia_cuoi_ki_1_lich_su_lop_8_de_1_nam_hoc_20.doc